Koncepcja Hotel 5* i Centrum Kongresowe | Jordanki, Toruń 2010

Oświadczamy, że projekt, opis, koncepcje, wizualizacje na tej stronie i podstronach są naszego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez naszej pisemnej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170.

Projekt zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno-usługowe. Koncepcja wypełnia niewykorzystanego kwartału zabudowy pomiędzy ulicami Czerwona Droga, Solidarności i Wały Generała Sikorskiego. Projekt ma na celu połączenie w spójną całość istniejących zabytkowych XIX i XX wiecznych budynków z nowoczesną betonową architekturą budowanej Sali Koncertowej zaprojektowanej przez Fermando Menisa.

Wraz z koncepcją został wykonany PROGRAM FUNKCJONALNY dla przyszłego Centrum Kongresowo-Hotelowego. Przeanalizowano dostępne materiały o historii Jordanek, a także informacje dotyczące budynków istniejących i budowanych w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału tego terenu. PROGRAM FUNKCJONALNY został wykonany w zgodzie z istniejącym Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. Architektura Obiektu jest na tym etapie jedynie wstępnym szkicem ukazującym kubaturowo w jaki sposób obiekt tej wielkości wpłynie na otoczenie.

Główną ideą projektu jest surowy, na pozór obronny charakter projektowanego budynku Centrum Kongresowo-Hotelowego sugerujący historię miejsca. Projekt zagospodarowania terenu nawiązuje do zarysu nieistniejących już wałów ziemnych, fosy i bastionu. Nawiązanie do okien strzelniczych, o celowo odwróconej zasadzie działania, by budynek otwierał się na otoczenie jest interpretacją istniejącej w pobliżu kaponiery. Podział funkcjonalny Centrum jest bryłową metaforą zasypanej, dawnej fosy miejskiej płynącej niegdyś w tym miejscu pomiędzy wałami ziemnymi.

Interpretacją fosy jest płynna przeszklona, konstrukcja patio, a umocnień budynki Centrum Kongresowego i Hotelu. Podczas projektowania przeszklenia, główną inspiracją było łukowe sklepienie stropu podziemnej poterny. Charakter tego typu zadaszenia w najlżejszej wizualnie formie został przeniesiony na przeszklony, nowoczesny hol pomiędzy budynkami hotelu i centrum kongresowego. Narys dzieła obronnego stał się inspiracją dla całości zagospodarowania terenu Centrum Kongresowo-Hotelowego szanującego przez swój przekaz architektoniczny historię miejsca.

Architektura obiektu swoją stylistyką i użytymi materiałami nawiązuje do obronnej historii miejsca oraz aktualnie zastanego najbliższego monumentalnego otoczenia. Propozycja projektowa ma na celu stworzenie budynku, w którym mogą spotykać się nie tylko uczestnicy kongresów i goście hotelowi, ale także wszyscy użytkownicy kulturalno-usługowej części terenu Jordanek.
Tereny zielone zostały na nowo zagospodarowane i spełniają swój rekreacyjny charakter, który z pewnością zostanie wykorzystany nie tylko przez gości ale i mieszkańców Torunia. Zaprojektowano odpowiednie sale konferencyjne i kongresową wraz z zapleczami i restauracjami obsługującymi użytkowników Centrum. Hotel został zaprojektowany jako obiekt 5 gwiazdkowy, który będzie spełniał najwyższe wymagania gości. Zapewniono odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

Cały na nowo zaprojektowany teren założenia Jordanek stanie się wizytówką miasta i regionu, reprezentując jego nowoczesne oblicze, które jednak w pełni szanuje historyczny charakter miasta. Obiekt pomimo historycznego otoczenia charakteryzuje się nowoczesną architekturą wpisującą się zastany kontekst miejsca.

Z uwagi na eksponowane położenie i znaczenie w skali miasta, zespół Centrum Kongresowo-Hotelowego musi być dostosowany do zastanego kontekstu przestrzennego i wpisywać się w sylwetę miasta, oraz zapewniać nieprzerwany widok na panoramę Zespołu Staromiejskiego od strony północnej . Propozycja projektowa ma na celu stworzenie budynku, w którym mogą spotykać się nie tylko uczestnicy kongresów i goście hotelowi, ale także wszyscy użytkownicy kulturalno-usługowej części terenu Jordanek.

Zagospodarowanie terenu:
– Teren Jordanek zagospodarowano jako uporządkowany teren ogólnodostępny, z ogólnodostępnym pasażem wielofunkcyjnym pomiędzy bryłami hotelu i centrum kongresowego.
– Dopuszczenie na terenie Jordanek jedynie uprzywilejowanego ruchu samochodowego ; transport VIP, karetki pogotowia ratunkowego, droga pożarowa, ruch dostawczy, itp.
– zmniejszenie problemu braku miejsc na obszarze wokół Jordanek.
– Projekt podziemnego parkingu Centrum Kongresowo-Hotelowego, który uzupełni i połączy się z istniejącym system parkingowym w budynku CSW.

Ogólny przyjęty zakres projektu architektoniczno-budowlanego Centrum Kongresowo-Hotelowego :
• CENTRUM KONGRESOWE:
– wielofunkcyjna sala kongresowa z możliwością podziału na 2 mniejsze;
– sale konferencyjne; biura do obsługi konferencji;
– zespół pomieszczeń administracyjnych;
– zespół pomieszczeń obsługujących i technicznych;
– restauracja z zapleczem i funkcją cateringową;
– kawiarnia;
• HOTEL:
125 pokoi dla 205 osób; hotel w standardzie 5*;
– restauracja hotelowa;
– strefa usługowo-rekreacyjna;
– zespół pomieszczeń administracyjnych;
– zespół pomieszczeń obsługujących i technicznych;
• PRZESZKLONY CAŁOROCZNY PASAŻ
– usługi uzupełniające
• PARKING PODZIEMNY

EN
The architectural design of the Congress and Hotel Center on Jordanki terrain in Torun is the subject of the graduate design. The projected building is located in the closest neighbourhood of mediaeval Old Town of the city. With attention on position and meaning in scale of the city, the Congress and Hotel Center was adapted to existing context and profile of the city. The objects architecture links to defensive history of place as well as to existing monumental surroundings with its stylistic and used materials.

The project of building for public utility is the aim of study. The objective of the graduate design is to create a place where not only participants of congresses and hotel guests can meet, but also all citizens of Torun. Green spaces became again developed and now fulfills their recreational character.

The Congress and Hotel Center connects all public utility buildings on terrain. The architectural design of object meets functional standards of congresses and hotels. Whole internal spaces and restaurants were designed for the best use for guests of the Center. Hotel was designed as a 5 stars object and it fulfills the highest requirements. The suitable number of parking places was assured. The architectural design represents a detailed layout of this kind of buildings.

Whole new arranged design of Jordanki terrain became oneself the visiting-card of the city and region, representing his modern face, with full respect for the historical character of the city. The object, in spite of historical surroundings characterizes modern design which enrolls to the existing context of place.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.